מדיניות פרטיות

אנלימיט (להלן: "האתר") הוא אתר מדיה המציג תכנים של גופים, בעלי זכויות יוצרים, אמנים וגורמים נוספים, לרבות תוכן תמונות, סרטונים קבצי שמע וכד' (להלן: "התוכן").

האתר יעשה שימוש במידע פרטי או אישי של המשתמש בהתאם למדיניות זו בלבד. כך שקריאה והבנה של תנאים אלו עוזרים למשתמש להבין מה האתר אוסף, שימוש במידע, שיתוף המידע, בקרה ואבטחת מידע.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר לצורך נוחות, אך היא מכוונת לשתי המינים כאחד. תנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת ולא תהיה כל התראה על כך. האתר אינו מתחייב לשמור על גרסאות של תנאים קודמים ולא חייב ליידע את המשתמש בכך.

ניתן לגשת לעמוד זה לצורך קריאה של המדיניות העדכנית ביותר.

המידע שנאסף

לרוב, האתר אינו אוסף מידע אישי של המשתמש, למעט מקרה בו המשתמש פונה ישירות אל מנהלי האתר לצורך התקשרות כזו או אחרת. מקרה דומה הוא בעת הוספת תגובה לאתר.

האתר כן אוסף מידע כללי על משתמשי האתר, כגון המכשיר ממנו גולשים, הדפדפן, האינטרנט, אזור גאורפי, כתובת IP, טווח גילאים, מגדר, מועד הגלישה באתר, הגורם המפנה לאתר. כמו כן, האתר אוסף מידע לגבי השימוש בתוכן, כגון זמני שימוש באתר, מספר עמודי גלישה, עומק העמוד, המעורבות עם האתר ועוד.

לרוב האיסוף הכללי נעשה על ידי כלי גוגל אנליטיקס או פייסבוק פיקסל, או כלים של רשתות חברתיות. כלים אלו עשויים להשתנות מעת לעת על ידי החברה.

השימוש במידע

האתר משתמש במידע לכמה סיבות: שיפור התוכן המופיע באתר או המידע המצוי בו, יצירת קשר (בהתאם לצורך ובקשה של המשתמש), התאמת התוכן, המידע והמודעות, הגנה על משתמשי האתר או התכנים בו.

בקרת מידע

בהתאם לחוק, לכל אדם יש זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. האתר אינו מפעיל מאגר מידע לעניין הוראות החוק, למעט פרטי התקשרות של משתמשים בודדים שהחליטו ליצור קשר.

ככל שהמידע נאסף על ידינו באופן ישיר (בעת פניה דרך טופס יצירת קשר), ניתן לבקש עיון במידע. מידע אחר אינו נאסף על ידינו (כמו גוגל אנליטיקס וכד') ולכן ניתן לפנות אליהם בבקשה להסרת מידע או ביטול מסירת מידע בעת שימוש.

מסירת מידע

האתר עשוי להעביר את המידע המצוי במקרה שקיבלנו את ההסכמה מהמשתמש, או לצורך עיבוד נתונים, או לצורך קיום הוראות דין או צו בהתאם לחוק בישראל. כמו כן, האתר עשוי להעביר מידע לאתרים קשורים או בעת העברת הפעילות של האתר לגורם אחר.

אבטחת מידע

האתר עושה שימוש בכלים ושירותים לצורך הגנה על האתר בכלל, ועל התוכן, המשתמשים והמידע הנוסף בפרט. המידע מאובטח במערכות שנגיש רק למי שנמצא בדרגת ניהול גבוה באתר.

למרות זאת, האתר אינו חסין מפני פגיעות או הפרות באבטחה, הפרות באבטחת מידע בפרט או פריצה. ולפיכך האתר או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.

עוגיות

האתר עושה שימוש בכלים שהם עוגיות "Cookies" כדי ללמוד יותר על המשתמש, אזורים בהם הוא מעדיף לשהות, היסטוריית שימוש ואף התאמת התכנים למשתמש. מחיקה של עוגיות עשוי לשבש את חווית הגלישה באתר.

קידום אתרים